อนุบาลเรวดีนนทบุรี

Go to content

Main menu

 
ยินดีต้อนรับสู่ Website อนุบาลเรวดีนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรี

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน

เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาลตั้งแต่อายุ 2 - 6 ขวบ

หรือเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

สอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ

สอนคอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์

ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าเทอมได้

รับสมัครแล้ววันนี้ โทร. 02-588-3741

ประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก
การประเมินภายใน ระดับดีมาก
 
มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
 
Back to content | Back to main menu
Loading