47 ซอยเรวดี 33 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

025883741

ยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน

ยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน

ยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน

ยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน

ยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน

ยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านยินดีต้อนรับผูู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน


ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าเทอมได้ 

image2
image3


ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าเทอมได้ 

เกี่ยวกับเรา

บรรยากาศโรงเรียน
image4
image5

ติดต่อเรา

ฝากข้อความถึงเรา!

นอกจากนั้น คุณยังสามารถนัดหมายพูดคุยกับเราได้!

เพราะเรารักที่จะดูแลนักเรียนของเรา ให้ด้านการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  คือร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่าง สมดุล  มีความพร้อมทุกด้าน

ดังนั้นคุณสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้ในเวลาทำการปกติ

โรงเรียนอนุบาลเรวดีนนทบุรี

025883741

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

วันนี้เปิดทำการ

08:00 – 17:00